Morgan och BRÅ

När regeringen gör allt för att förhindra att allmänheten får information om hur stor del invandrare står för rörande mgrov brottslighet så är det inte konstigt att allmänheten tar saken i egna händer och gör sammanställningar på detta. Informationen finns, och ska enligt offentlighetsprincipen, vara tillgänglig för alla. För en tid sedan så hände just detta och det blev såklart inte omnämnt i etablerad media, vilket styrker min tes att etablerad media inte är ute efter att rapportera neutralt, utan fungerar mer som professionella opinionsbildare snarare än opartiska förmedlare.

Av rapporten kan man utläsa följande:

– 95,6% av överfallsvåldtäkterna begås av män med utländsk härkomst

– 90% av överfallsvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst

– Trots att merparten av asylsökande kommer från Syrien så begår de ”bara” en tredjedel så många sexualbrott som afghaner (kom ihåg nu att feministerna inte anser att kultur är viktigt eller relevant, det är MÄN i det patriarkala samhället som är kärnan!)

– Utlänningar ofredar svenskar i mycket större utsträckning än andra invandrare

Jag är inte mycket för statistik som har plockats fram av olika privatpersoner. Dels för att det alltid finns någon vinkling eller agenda som rapportförfattaren – medvetet eller omedvetet – inte förmedlar. Dock är detta vad man får nöja sig med eftersom vår regering, oavsett om den är blå eller röd, vägrar ge BRÅ ett uppdrag om att plocka fram officiell statistik. Detta känns helt vansinnigt eftersom vår regering (återigen, röd som blå) länge förespråkat mångkultur och öppna gränser.

Morgan Johansson, en av våra mest inkompetenta ministrar, hade detta att säga:

– För mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit, begår man brott så ska man buras in, det är min utgångspunkt

Man pratar ofta om ”förbyggande åtgärder” när det handlar om brott, och ett typexempel på sådant kan ju vara att förstå varför sexualbrotten ökat. Återigen, jag tar inte den här rapporten som en oemotsagt sanning, men om någon kan leverera ett säkrare underlag utifrån fällande domar (som ändå är en jäkla säker källa i min bok) så tar jag tacksamt emot detta. Däremot är hans resonemang fullständigt befängt. Om regeringen för en politik som välkomnar människor från länder där detta är mer vanligt förekommande så är det självklart att det är väsentlig information för allmänhetens trygghet. Morgan har rätt i att hudfärg är oväsentligt, men från länder som t.ex Afghanistan så är majoriteten bruna människor. Att man vill ha statistik och rapporter handlar inte om att man vill stoppa invandring från länder där människor är bruna, utan för att det är från länder där de inte har lika utvecklad kvinnosyn. Det finns även svenska rötägg såklart, men det är för fan inget argument för att INTE belysa andra rötägg – som dessutom är här pga förd politik, och inte genom infött medborgarskap (vilket är svårt att få bort via politiska åtgärder).