Välkommen till Rankvist.se 3.0!

Om allt fungerar som det ska (hej hej, fungerar allt som det ska?) så tittar du på min bloggs nya utseende. Dagens inlägg går till mina gamla ungdomsidoler. Musikvideon talar för sig självt – vi ser inget, vi hör inget och vi säger inget. De fåtal som yppade sig tystades ner, och här är vi. Symboliken är suverän! Och jo, jag har stängt av kommentarer. Klagomål? Skicka dessa till Alice Bah Kuhnke, vår demokratiminister som bör se till att alla åsikter kommer till tals…